Wrambeck Miniatures - unika miniatyrer skapade i Höganäs. 

Wrambeck Miniatures -  unique miniatures handmade in Höganäs, Sweden.

Välkommen till min relativt nya hemsida och webshop. Här publicerar jag efter hand de miniatyrer jag skapar och mycket görs från grunden men det finns också mycket som jag renoverat eller gjort om efter egen smak. Jag skapar på fritiden efter känsla och arbetar primärt i den internationella skalan 1:12, även om många av mina verk passar andra skalor som 1:25 (Lundby), 1:16 eller 1:18 etc. Hemsidan växer efter hand med fler bildgallerier på mina verk, utställningar och sedermera även tutorials, tips och idéer. 

Welcome to my website and webshop, which is relatively new and groowing with items I create and remake in my spare time. Primarily I work in the international scale 1:12 but a many of my items also fit scales like 1:25 (Lundby), 1:16 or 1:18 etc. This webside will soon include more photos of my work, exhibitions, tutorials, tips and ideas. Enjoy!

Varmaste hälsningar / With kind regards

Jessica Wrambeck

Miniature Artisan, Höganäs Sweden

Don't forget to follow wrambeckminiatures on Facebook & Instagram!