Så roligt att du hittat till min värld! 

Även om konst- och hantverksformen att återskapa verklighetstrogna miljöer i miniatyr har fascinerat mig sedan barnsben var det inte förrän 2017 jag själv började skapa. Det var efter äldsta sonen flyttade hemifrån och lämnade ett tomt som jag gjorde till ateljé med utrymme för verktyg och material.

Man kan beskriva det som en uppbyggnad av tredimensionella tavlor. En mer varierad och allsidig konstform får man leta efter. Jag skapar miniatyrer och miljöer efter inre bilder och inspireras av olika tidsperioder. Att förverkliga kreativa tankar, göra historiska efterforskningar och  bredda sina kunskaper är så inspirerande. Att designa fram olika miljöer och arbeta med trä, lera, tyg, papper, plast, metall mm. är en kreativ frizon och den ultimata motpoolen till det vardagliga arbetet. 

Det var i samband med att en journalist kontaktade mig för att publicera en artikel om mitt engelska hus i en internationellt ledande branschtidning som tanken på en sammanhållande hemsida tog form. Jag insåg snabbt att konstformen är vida större än jag först kände till, så jag påbörjade hemsidan och strax därefter började webshopen formas som en ren bonus.

Som sagt, jag skapar efter känsla och lägger upp nya bilder på mina verk och artiklar i webshopen tid medger. Hör av dig om du söker en annan storlek eller något helt annat och vem vet, kanske ger du mig nya ideér!


How nice that you found my world!

Eventhough the art and craft form of recreating lifelike environments in a smaller scale has fascinated me since childhood, it was not until 2017 that I started to create myself. It was shortly after our eldest son moved out and left an empty room that I converted into a studio with space for tools and materials.

One could describe it as a creation of three-dimensional paintings and in such, you probably can’t find a more varied and versatile art form. I create miniatures and settings according to inner images and find inspiration from different time periods. To unleash the creativity, do historical research and broadening knowledge is really inspiring. To design different settings and work with wood, clay, fabric, paper, plastic, metal etc. is such a creative free zone and the perfect opposite to everyday work. 

It was when a journalist contacted me for an article about my English Manor in an internationally leading trade journal that the idea of ​​a website took shape. This since I became aware that the art form is far larger than I first knew. So I started on the website and shortly after my webshop took shape as a pure bonus.

That said, I go with my flow and create upon that. I publish photos of my work and items in my webshop when time allows. Feel free to contact me if you're interested in different sizes or perhaps in search of items beyond present range and who knows, maybe you'll plant some new ideas!

Varmaste hälsningar / With kind regards

Jessica Wrambeck

Miniature Artisan, Höganäs Sweden

Don't forget to follow wrambeckminiatures on Facebook & Instagram!

Tillagd i varukorgen